Дали

Дали да скоча от балкона,
Дали ще мога да летя?
Дали да плюя на закона
(Нютонов) И да сбъдна таз мечта?

Дали пък няма да се сплескам,
И да взема да умра?
Чашата си пълна да разплискам,
сметката да си платя.

Дали да дръпна спусък,
Да си пусна палавник-куршум?
И кой ще оцелее в този сблъсък,
Желязото или скъпоценният ми ум?

Дали с въже около врата
Да открия красотата да висиш?
Да погледна на света
Отгоре, с весело изцъклени очи.

Дали мечтите да вградя във кула,
Да я изградя насред нощта?
И там под черно-бяло було
Невяста да ми е Смъртта.

Дали от мъка да препия?
Дали Паметта си със забрава да залея?
Дали от мъка самотен да изгния?
Дали от мъка, за по-весело да поживея?!

Viewed 301190 times by 31985 viewers