Цитати

Недобросъвестната представа за нашата вселена гласи, че не се налага да търсиш проблеми прекалено далече. Възможно е те никога да не се прояват. Вместо това обърни внимание на вълка в собствената си кошара. Глутниците, шетащи отвън, може въобще да не съществуват.

Правителствените форми на държавно управление, които успеят да издържат на всестранния натиск и оцелеят, винаги се характеризират с нарастваща тенденция към сближаване с аристократичните формирования. В исторически аспект нито едно правителство не е успяло да избегне посочения модел. И редом с разрастването и развитието на аристократичните кръгове, то все повече и повече насочва дейността си в ащита на интересите на управляващата класа – независимо дали става дума за наследствена монархия, олигархия на финансови империи или окопала се бюрокрация с гарантирани привилеии.

Когато съм слаб, искам от теб да спазваш правата на моята свобода, защото така повеляват твоите принципи; когато съм по-силен от теб, аз ти отнемам свободата, защото това пък е в съответствие с моити принципи.

Viewed 7882 times by 2713 viewers

Comments are closed.